NANO 400/600/800

CE

不断电系统

产品特色

  • 尺寸精巧,直立、壁掛或平放, 可灵活运用.
  • 优异的微处理器控制确保高可靠性.
  • 市电恢復时自动重啟.
  • 模拟正弦波.
  • 冷啟动功能.

支援

产品说明

尺寸精巧,直立、壁掛或平放可灵活运用,离线式UPS為家庭,游戏及个人电器提供预期的备用电源.

档案下载

2D图纸
2D图纸
3D图纸
3D图纸
规格书
规格书
3D图纸
使用者手册
Safety
Safety
不断电系统 NANO 400/600/800
hi this is over contact us
item is select