Eco 600/800

CE

不断电系统

产品特色

  • 砖型尺寸.
  • 优异的微处理器控制, 确保高可靠性.
  • 透过升压与降压提供稳定电压.
  • 市电恢復时自动重啟.
  • 模拟正弦波.
  • 关机充电模式.
  • 冷啟动模式.

     

支援

FSP_UPS_Eco Series EDM

产品说明

适用於个人,游戏及商业应用.

档案下载

2D图纸
2D图纸
3D图纸
3D图纸
规格书
规格书
3D图纸
使用者手册
Safety
Safety
不断电系统 Eco 600/800
hi this is over contact us
item is select